BOK: The iodine crisis – DEL 4 – brom, jod og kreft

Forfatter: Lynne Farrow, Tittel: ”The Iodine Crisis: what you don’t know about iodine can wreck your life”, utgitt 01.04.2013

Brom – en årsak til jod-mangel

Lynne Farrows detektivarbeid i jodets historie og terapeutiske egenskaper har avslørt en alarmerende trend: befolkningen har blitt økende mangelfulle i jod siden 70-tallet. Samtidig har eksponering for brom-forbindelser økt. Og i denne perioden har antallet brystkreft økt dramatisk.

brom jod og brystkreft

The National Center for Health Statistics (USA) har rapportert at mennesker testet i 2000 hadde halvparten så mye Jod i urinen som folk testet i 1971-74. Forskere tror at dette radikale drop i jod i urin skyldes at det ble slutt på tilsatt jod i brød og bakevarer i USA på 70-tallet. På 60-tallet inneholdt en gjennomsnittlig brødskive 150 µg jod i form av kalium-jodid. Det tragiske er at da jod ble tatt ut av bakevarer ble det erstattet med kalium-bromat. Ikke bare ble jod fjernet, men det ble erstattet med ”anti-jodet” brom som blokkerer jodopptak slik at kroppen heller ikke får tatt opp jod fra andre matkilder.

barn og brom

Barn eksponeres for brom fra flamme-hennere i nattklær, bamser og senger.

På 70-tallet ble den viktigste kilden til jod i kost, nemlig jod i brød, fjernet. Og siden 70-tallet har vi blitt omgitt av produkter med brom-forbindelser. Brom-forbindeler finner vi i flammehemmende midler i tepper, møbler, madrasser, leker, biler, barneklær, elektronikk m.m. Brom-holdige dunster siver ut av produktene, vi puster dem inn og kjemikaliene går inn i blodet via lungene. Deretter setter det seg i vev, i organer, i det endokrine systemet, i hjernen – og blir der. Siden jod og brom bruker samme reseptorer i kroppen vil brom-forbindelsene fortrenger jod som vi får i oss fra andre kilder (fortrinnsvis egg og sjømat).

I USA brukes brom-forbindelser fortsatt i mat og leskedrikker, men dette er i mange land (heldigvis) forbudt. En del land har blitt oppmerksomme på Brom-forbindelsenes uheldige konsekvenser for helsen. I følge boka har brom i brød vært forbudt i Storbritannia siden 1990.  I Sverige er bromid-baserte flammehemmere forbudt. Metylbromid brukes som sprøytemiddel på gress, men er i mange land forbudt.

Jod og kreft

brystKvinner blir fortalt at ømme bryster er normalt og ikke farlig. Ømme bryster betraktes som normalt fordi det er så vanlig. Men er det ”normalt” bare fordi det er vanlig? Vi kan for eksempel sammenligne det med syfilis. På slutten av 1800-tallet var syfilis så vanlig at halvparten av befolkningen var rammet. Man kalte det ikke normalt av den grunn.

Godartet brystsykdom og fibrocystisk brystsykdom er i seg selv ikke farlig, men visse former for godartet brystsykdom utgjør en økt risiko for brystkreft. Forskning viser at brystkreft ikke kommer som lyn fra klar himmel, men utvikler seg over tid i bryster som er syke / har inflamasjon – dvs. bryster som er ømme og har knuter i vevet. Ikke alle syke bryst utvikler kreft, men det utgjør en risikofaktor. Forskning viser at 1/3 av kvinner med godartet bystsykdom av typen atypical hyperplasia vil utvikle brystkreft innen 5 år.

Hva gjør bryster syke? Siden det er så vanlig skulle man jo tro at det ble viet mer oppmerksomhet. Feil. Kvinner med brystsykdommer får i høyden anti-inflammatoriske medikamenter, men årsaken forblir uutforsket.

Legen Jorge Flechas mener at pre-cancer godartet brystsykdom er en økende krise. Dr. Flechas kan rapportere at godartet brystsykdom oppdaget under obduksjon har økt fra 23% i 1928 til 89% i 1973. Brystkreft har økt fra 1 av 20 i 1970 til 1 av 8 i 2000. Stadig yngre kvinner rammes.

Det tar 7 år eller mer for brystkreft under utvikling før den er mulig å oppdage. Hvordan kan det da ha seg at stadig yngre kvinner, helt ned i 20-årene, får brystkreft?

Kreft i skjoldbruskkjertelen har økt 182% siden 1975. Fler kvinner enn menn rammes. Kvinner trenger mer jod til sine bryst og ovarier. Kvinner med store bryster trenger mer jod. Både bryster, overier og skjoldbruskkjertel trenger jod for å holde seg friske og fungere normalt. Uten tilstrekkelig jod blir bryster og ovarier tette og sveller opp. Væske med avfallsstoffer hoper seg opp, noe som forårsaker forstørrelse og inflammasjon. Væske samler seg i cyster. Fibrøst vev og knuter dannes. På sitt verste kan fibrøse bryster bli harde som stein. Kan det være at bromid fortrenger jod og forårsaker sykdom i bryst, ovarier og skjoldbruskkjertel?

I 2000 målte The National Center for Health Statistics at folk får i seg 50% mindre jod enn de gjorde i 1970. I samme periode har eksponeringen for brom-forbindelser økt dramatisk. Brom fortrenger jod i kroppen og kanskje er dette årsaken til at stadig flere og yngre kvinner får brystkreft.

Jod kan reversere godartet bryst sykdom i løpet av 3 måneder. Det er billig og helt ufarlig. Det er bevist gjennom medisinske studier, gjennom klinisk praksis og gjennom grasrotbevegelsen av tusenvis av jod-brukere.

Jod bedrer menopause symptomer. Inflammasjon og cyster i bryster og på skjoldbruskkjertelen forsvinner.

Dr. Funahashi fant ut at progesterontilskudd forbedret jodets evne til å krympe svulser og cyster i brystene gjennom at progesteron øker opptak av jod i slike svulster og cyster – som igjen gjør at disse dreneres for giftstoffer, krymper og forsvinner. Tilsvarende effekt sees også i livmor og ovarier. Kombinasjonsbruk av jod og progesteron i behandling av svulster og cyster kalles Funahashi-metoden.

Jod har blitt brukt i over 100 år mot sykdom i prostata. Stadig flere rapporterer om reduserte symptomer ved benign prostata disease (BPH) ved bruk av jod-tilskudd.

Jorge Flechas har uttalt: ”The absence of iodine in the human body is a promoter of cancer.”

Blogginnlegg om jod

Jeg har skrevet følgende blogginnlegg basert på boka «The iodine crisis»:

  1. BOK: The iodine crisis – DEL 1 – Introduksjon 
  2. BOK: The iodine crisis – DEL 2 – Forfatterens egen historie
  3. BOK: The iodine crisis – DEL 3 – Jodets historie
  4. BOK: The iodine crisis – DEL 4 – Brom, jod og kreft (dette innlegget)
  5. BOK: The iodine crisis – DEL 5 – Hvordan ta jod-tilskudd