Bio-identical hormones – DEL 8: Om hjertesykdom

I boka The miracle of bio-identical hormones skriver Dr. Michael Platt om det han mener er feilaktig overforbruk av skadelige statiner innen hjertemedisin, mens man kunne oppnådd det samme resultatet uten bivirkninger med naturlige hormontilskudd og vitaminer.

Kolesterol

Forhøyet kolesterol er gjerne en indikasjon på et underliggende problem i kroppens metabolske system og et tema som går langt utover det som dekkes i boken. Det er likevel interessante ting som nevnes om dette temaet:

Kolesterol lages av fett i leveren. Kilden til fettet i leveren er ikke fett fra kosten, men karbohydrater.

kolesterol 2

Bukspyttkjertelen er sentral i styringen av kolesterolproduksjonen. Fra gammelt av var måling av kolesterolnivå omtalt som ”the poor man’s thyroid test”. Dessverre ser det ut til at denne sammenhengen mellom tyreoid og kolesterol er glemt innen medisinen: Pasienter med forhøyet kolesterol får rutinemessig statiner mot dette uten at bukspyttkjertelens funksjon blir sjekket. Å justere ubalanser i tyreoid-produksjonen vil i mange tilfeller senke et forhøyet kolesterol. Statiner er medikamenter med omfattende bivirkninger. I tillegg til skader på lever, nyrer, nerver, muskler og hjertet, gir statiner også hukommelsestap og andre skader på hjernen. Forfatteren mener dette ikke er underlig, ettersom hjernemassen består i stor grad av kolesterol og at celler i hjernen også produserer kolesterol.

HDL og LDL er kjent som det ”gode” og det ”dårlige” kolesterolet. HDL og LDL er faktisk lipoproteiner som frakter kolesterolet rundt i kroppen. LDL kan oksidere og derigjennom skade blodårene. HDL forhindrer at LDL oksiderer og høyt nivå av HDL er derfor bra. Høyt insulinnivå gjør at karbohydrater omdannes til fett, ikke bare i fettcellene, men også i leveren som produserer kolesterol av fettet. Å redusere insulinnivået med tilskudd av progesteron vil for mange redusere uønsket høyt nivå av LDL.

Hjerteinfarkt og slag

To merkenavn statiner er i følge forfatteren de mest solgte medikamentene i verden. Over årene har terskelen for å igangsette statin-behandling blitt redusert flere ganger, til tross for at det ikke er påvist at høyt kolesterol i seg selv er årsaken til hjertesykdom. Selv mener forfatteren at en viktigere faktor er homocystein, et produkt av nedbrytningen av aminosyren metionin. Høye nivåer av homocystein er en risikofaktor for hjertesykdom fordi den bidrar til tykning av blodet og til at kolesterol danner plakk på åreveggen. Men siden behandling av høyt nivå av homocyctein er vitaminene B6, B9 og B12 sammen med trimetylglycin (også kjent som betain), et naturlig stoff fra planter, er det liten interesse for dette hos farmasi-industrien. Og når farmasi-industrien ikke er interessert, er legene også dårlig informerte.

b vitaminer

En annen viktig faktor når det gjelder hjertesykdom er hormonet testosteron. Det er flere reseptorer for testosteron i hjertet enn noe annet sted i kroppen, hvilket betyr at hjertet bruker mer testosteron enn noe annet organ i kroppen. Det er funnet at både menn og kvinner som opplever hjerteinfarkt ofte har lave nivåer av testosteron.

Høyt blodtrykk

I følge forfatteren er halvparten av alle tilfeller av høyt blodtrykk forårsaket av overproduksjon av insulin, noe som igjen er forårsaket av lavt progesteron.

Bio-identical hormones – DEL 9: Om barn og unge – ADD/ADHD, fedme og pubertet

Hormonell ubalanse er årsak til mange problemer og sykdom hos barn og unge i følge Dr. Michael Platt, forfatter av boka The miracle of bio-identical hormones. Barna utsettes for økt forbruk av kjemiske stoffer (medikamenter) med mange bivirkninger, men problemene kunne i følge forfatteren vært løst med tilskudd av naturlige bio-identiske hormoner uten bivirkninger.

ADD/ADHD

Barn med ADD (attention deficit disorder) har problemer med å kosentrere seg. Forfatteren mener hoverårsaken er at de er hypoglykemiske, altså har lavt blodsukker p.g.a. for høyt insulinnivå. For lavt blodsukker gjør hjernen sløv.  Fordi de er hypoglykemiske, vil de alltid ha sug etter mat som kan gi rask økning av blodsukkeret – juice, brus, godteri. Mange har vektproblemer fordi de spiser for mye høyglykemisk mat og høyt insulin sørger for fettlagring.

ADHD (attention deficit hyperactive disorder) ligner på ADD ved at insulinnivået er forhøyet, men i tillegg har barn med ADHD hyperaktivitet p.g.a. for høyt adrenalin-nivå. Hyperaktiviteten brenner opp sukkeret før det blir lagret som fett og derfor er barn med ADHD ofte tynne. Barn med ADHD blir behandlet med sterke medikamenter, men problemet kunne ha blitt eliminert med å gjenopprette hormonell balanse. Det fundamentale problemet er gjerne underskudd av progesteron.

Barn arver hormonnivåer av foreldrene. F.eks. hvis moren er østrogendominant er hun lav på progesteron. Dette kan overføres til barna.

Forfatteren har svært gode resultater med behandling av ADD/ADHD med progesteron. Likevel er dette ikke anerkjent innen konvensjonell medisin, fordi det ikke finnes tester utført av farmasi-industrien. Det kommer heller ikke til å komme, for det er ingen i industrien interessert i.

Ritalin

Adrenalin er ikke bare et stresshormon men også en nevrotransmitter i hjerne, og de som har ADHD er gjerne svært intelligente og ofte suksessrike som voksne. Voksne med ADHD blir ofte arbeidsnarkomane og type A personlighet. Disse lever på adrenalin.

Forfatteren mener mange suksessrike mennesker, idag og historisk, antakelig har/hadde ADHD (han nevner flere med navn) og at overskuddet av adreanlin har gjort dem både smarte og sørget for stor arbeidskapasitet. Problemet er at et underskudd av progesteron, som er den underliggende årsaken, vil kunne føre til sykdom og helseproblemer senere i livet.

Progesteron eliminerer forøvrig restless legs syndrom, noe som også er forbundet med forhøyet nivå av adrenalin.

Voksne med ADHD, restless legs syndrom og fibromyalgi, alt sammen forbundet med forhøyet nivå av adrenalin, bør ta progesteron tre ganger per dag (krem), samt redusere inntak av karbohydrater i kosten for å redusere insulinnivået.

Fedme og diabetes II

Overproduksjon av insulin vil over tid føre til sykdom, bl.a. diabetes II som stadig flere barn og unge får. Årsaker til at barn får overproduksjon av insulin er:

  1. Barn spiser for mye mat med mye raske karbohudrater som gir høyt blodsukker som stimulerer til overproduksjon av insulin, noe som igjen fører til fedme
  2. Enda viktigere, og kanskje en fundamental årsak, er underskudd på progesteron hos barn.

En forelder som har lavt progesteron kan overføre dette til sitt barn. Forfatteren hadde selv en mor som var østrogendominant og som døde av brystkreft p.g.a. progesteronunderskudd. Selv hadde han ADD som barn, forårsaket av progesteronunderskudd. Hele livet har han kjempet med overproduksjon av insulin og medfølgende fedme og konstant sug etter søtsaker. Hans egne problemer tok slutt da han begynte med tilskudd av progesteron.

Barn som sliter med fedme har utbytte av

  • Opplæring i kosthold (unngå raske karbohydrater, spesielt ferdigmat, godteri og brus)
  • Fysisk aktivitet
  • Justering av hormonell ubalanse, f.eks. tilskudd av progesteron.

Pubertet

Jenter i puberteten som har uregelmessig mens, PMS, akne, vektproblemer har østrogenproduksjon på høygir mens progesteron-produksjonen henger etter. Det er vanlig praksis i USA at unge jenter får p-piller for å få mer regelmessig mens, men dette tilfører kroppen enda mer østrogen (samt en syntetisk progesteron som ikke har samme positive effekt i kroppen som bio-identisk progesteron) og mange av problemene forsterkes. Progesteron produseres av ovariene i.f.m. eggløsning. Siden p-piller forhindrer eggløsning, stopper produksjonen av progesteron helt opp. Tilskudd av naturlig progesteron vil derimot rette opp den fundamentale ubalansen som er årsaken til problemer som uregelmessig mens, polycystisk ovarie syndrom, akne, PMS, migrene. Det vil også bidra til redusert insulin produksjon og dermed redusert fedme.

Det er meget kontroversielt å behandle barn med naturlig progesteron ettersom det er få vitenskapelige studier å støtte seg til. Forfatteren mener at det dessverre blir forsket lite på dette ettersom det ikke har interesse hos farmasi-industrien. Han mener imidlertid at dersom det blir brukt på riktig måte, som beskrevet i boka, så er bio-identisk progesteron ikke giftig for kroppen. Han viser også til at det som gis som tilskudd i form av behandling er lite i forhold til det som produseres av kroppen selv under eggløsning og graviditet. Blodverdien for progesteron er 28 ng/dl under eggløsning, 450 ng/dl under graviditet, mens tilskudd som foreskrevet i boka gir en økning av progesteronnivå på 2 ng/dl.

Forfatteren hevder at barn med ubehandlede hormonbalanser har et helt liv foran seg preget av forskjellige plager og sykdom grunnet denne ubalansen. Hormonelle ubalanser kan føre til vektproblemer, diabetes, ADD/ADHD, depresjon hos barn, bi-polar lidelse, smertetilstander, barnløshet, spontanaborter, for tidlige fødsler, kreft, migrene, astma, endometriose og mer. Forfatteren mener det er et stort problem at barn med ADHD, depresjon og andre problemer overmedisineres med kjemiske og giftige medisiner for å dempe symptomene, når den undeliggende årsaken i mange tilfeller kunne ha vært behandlet uten bivirkninger med ufarlig bio-identisk progesteron.